Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Vormsi vald alustas projekteerimistingimuste avatud menetlust mobiilisidemastide ehitamiseks Kersleti külas (katastritunnus 90701:001:0392) ja Söderby külas (katastritunnus 90701:003:1442)

Vormsi vallavolikogu otsus Södreby

Projekteerimistingimused (eelnõu) Söderby

Korraldus projekteerimistingimuste andmine Söderby

Asukoha skeem Söderby

Vormsi vallavolikogu otsus Kersleti

Projekteerimistingimused (eelnõu) Kersleti

Korraldus projekteerimistingimuste andmine Kersleti

Asukoha skeem Kersleti

Projekteerimistingimuste eelnõu on avalikustatud tutvumiseks ja arvamuste avaldamiseks Vormsi valla kodulehel ajavahemikul 02.11.2023 – 16.11.2023.

Kui soovite vallavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 16.11.2023 e-postile vv@vormsi.ee

 

Selgitused ja täiendav info: vallavanem Maris Jõgeva. Telefon (+372) 5342 1726

e-post: maris@vormsi.ee

Vormsi