Hääleta 2023 kaasava eelarve ettepaneku poolt

Vormsi valla kaasavasse eelarvesse esitatud ettepanekute poolt hääletamine on alanud ja kestab 10.-19. novembrini.

Enim hääli saanud ettepanek viiakse ellu. Seega, iga hääl on oluline investeerimisotsuse tegemiseks!

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Vormsi valla territooriumil.

Oma hääle saab anda VOLIS keskkonnas. Lisaks saab hääletada ka Vormsi vallamajas.

 

Juhend VOLIS hääletamiseks:

  1. Avada www.volis.ee
  2. Vajutada nupule Sisenemine (üleval paremal nurgas)  ja autentida ennast ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.
  3. Pärast sisse logimist valida vasakult poolt omavalitsuste loendist Lääne maakonna alt Vormsi vald
  4. Klikkida sakil Osale (menüüribal)
  5. Valida ettepanek, mille poolt soovitakse hääletada ning klikkida ta nimel
  6. Ettepaneku lehel on Hääleta nupp, klikkida sinna peale
  7. Kuvatakse teade Olete hääletanud [tehtud valik] poolt. Kui soovite hääletada uuesti, siis kustub teie varasemalt antud hääl

Vormsi valla 2023. aasta kaasava eelarve ideed:

  1. Instagrammable Vormsi:

Vormsil puudub hea koht “kohustusliku” foto tegemiseks, mis aitaks tuua saarele tuntust. Fotod ja videod aitavad kaasa positiivse tuntuse kujunemisele saarest. Inimeste jagatud sisu on muutumas järjest olulisemaks, sest just selle põhjal tehakse valikuid kuhu reisida või kuhu tulevikus elama asuda. Lisaks oleks see tore koht ka Vormsi enda inimestele päikeseloojangu vaatamiseks ja pildistamiseks. Lahendus peab olema vastupidav tuultele ja aastaaegade vaheldumisele. Põhiline materjal võiks olla puit.

Ehitame Saxby randa mere äärde kiige või kiigepaari, millel on Vormsi sõnamärk (logo) ja markeerime kaartidel kiige asupaiga kui hea asukoha foto tegemiseks. Sinna juurde lisame infotahvli mitmes keeles üleskutsega jäädvustada oma Vormsi hetki #vormsi #ormsö.

Kommentaar komisjonilt:
– Vormsi noored on toonud välja idee, mille elluviimine annaks nende arvates Vormsi elule juurde. See on igati tähelepanu ja toetamist väärt.
– projekti elluviimisel tuleb tagada, et kiik saaks turvaline; keerukaks võib osutuda sobiva paiga leidmine ja ka tehniline lahendus sõltub konkreetsest paigast.

  1. Ühtsed viidad vaatamisväärsustele ja küla tutvustavad „plakatid

Paigaldame üle saare ühtsed (Vormsi identiteediga) informatiivsed viidad, mis abistavad külastajaid infoga kus ja mis asub. Näiteks saaks paremini tähistada kiigeplatsi, seiklusrada, discgolfi rada, kirikut, kalmistut, matkaradu, rändrahne, lautrikohti, randu jne. Sellega aitame orienteeruda saarel nii külalistel kui kohalikel (ka uutel elanikel). Igasse külla lisame plakatite näol tükikese küla ajaloost. Näitena on Hosby tee otsas olev sein, kus teksti kui piltide abil tutvustatakse küla ajalugu.

Parem viidasüsteem ja külade loo tutvustamine aitab hoida ajaloo väärtusi, tutvustab saart veel lähemalt ja tugevdab Vormsi konkurentsipositsiooni turismiteenuste pakkumises. Kindlasti annab see väärtust ka kohalikele inimestele, aitab hoida elus ajaloolised mälestuspaigad ja tugevdab kohalikku identiteeti.

Kommentaar komisjonilt:
– vajalik projekt, mis annaks tugeva stardi senise laguneva viidasüsteemi parandamisele ja viitade  kooskõlla viimisele uue Vormsi visuaalse identiteediga
– tegemist on küllaltki ambitsioonika ja mahult suure projektiga, kaasava eelarve raamesse mahub tõenäoliselt hulgaliselt eeltööd nagu kõigi vajalike viitade kaardistamine, kokku lugemine, ühtse kujunduse väljatöötamine, aga ka esimeste uue ilmega viitade paigaldamine.

  1. Puhta vee ammutamise koht Hullos

Paigaldame Hullos avalikku ruumi kõigile ligipääsetava kraani, puhta joogivee ammutamiseks.

Kuna saarel on paljudes majapidamistes salvkaevud, kus vesi kipub reostuma, siis on taolisest veevõtukohast abi nii saare elanikele kui ka saare külalistele. Kui hetkel ostetakse nii mõnigi kord puhast joogivett poest, laenatakse naabritelt või tuuakse mandrilt kaasa, siis selline veevõtukoht, saare keskuses Hullos, on suureks abiks.

Kommentaar komisjonilt:
– projekt on päevakohane ja puudutab kriitilist vajadust –  puhas vesi peab olema kättesaadav kõigile saare elanikele ja saare külalistele
– oluline on leida ilmastikukindlale kraanile sobiv asukoht, millele ligipääs on mugav ja millest saaks vett nii mööduvad janused kui elanikud, kes vajavad koju tarbevett.

Vormsi