Kokkuvõte: nädal Vormsi vallas 6.11 – 13.11.2023

Nädala põhiteemadeks olid eelarve, üldplaneeringuga seonduv ja Vormsi hariduselu valikud. Oma aja nõudis töö  jäätmejaama, mobiilimastide, spordihoone ehitusega seotud arendusprojektidega.

Esmaspäeval kohtus vallavanem AS Haapsalu Veevärk juhataja Kaido Erikuga. Räägiti Vormsi vee- ja kanalisatsioonivõrgu võimalikest arengutest ja selleks vajalikest investeeringutest, võimalustest veesüsteemide  parandamiseks külades, süsteemide toimepidevusest kriisiolukordades.

Teisipäeval osales sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist Janika Viilma lastekaitse teemalisel koolitusel, vallavanem Maris Jõgeva visioonikonverentsil “Omavalitsus 2035”.

Kolmapäeva hommikul kogunes üldplaneeringu koostamise töörühm. Vaadati üle 3.11 toimunud arutelul tehtud ettepanekud ja räägiti ka võimalusest kaasata aktiivsemalt aruteludesse külade esindajad.

Asutuste juhtide ja kultuuri- ning haridusvaldkonna kulujuhtidega vaadati üle esialgsed eelarveprojektid.

Reedel kohtusid volikogu liige Henry Timusk ja vallavanem Maris Jõgeva vormsirootslaste kogukonna esindaja Claes Hemliniga. Räägiti võimalusetest kaasata vormsirootslaste kogukond aktiivsemalt üldplaneeringu aruteludesse.

Ennelõunal sai kokku kaasava eelarve komisjon, kes vaatas üle ideekorjes esitatud mõtted ning suunas projektid hääletusele. Sellel aastal on hääletusel kolm projekti:

  • Instagrammable Vormsi
  • Ühtsed viidad vaatamisväärsustele ja küla tutvustavad „plakatid“
  • Puhta vee ammutamise koht Hullos

Täpsemad projektide kirjeldused ja juhised hääletusel osalemiseks leiab: https://vormsi.ee/haaleta2023/

Vormsi Lasteaed-Põhikooli õpetajad ja tugitöötajad osalesid üleriigilisel hoiatusstreigil.

Nädalavahetusel oli kõigil võimalik tutvuda nii Vormsi kui teiste Eesti piirkondade käsitööga Mardilaadal. Hea meel, et sellel aastal väisas Mardilaata ka delegatsioon saarelt, kus nii eakamaid huvilisi kui kooliõpilasi.

Jahiselts andis teada, et hundijahiks on load vormistatud ning jaht toimub plaanipäraselt 18. novembril. Kogunetakse Hullos jahimaja juures kell 11.00. Osalejatel palutakse end eelnevalt registreerida: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoV5hhXx618U0iusmO9Ayof3TxdTyERlDbg0iMnrRh1vxKTQ/viewform

Teisipäeval kell 19.00 toimub Rahvamajas kinoõhtu. Sellel korral film Taevatrepp.

Vormsi