Pakkumiskutsed

Pakkumiskutsed

Hullo ujumisala kaart

 1. Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja enampakkumise Hullo ranna põllumajanduslikuks kasutamiseks ja hooldamiseks, katastriüksus 90701:002:0359, suurusega  2,15 h.

Pakkumisel osalemise eelduseks on lepingu tingimuste täitmiseks vajaliku tehnika, vahendite ning tööjõu olemasolu. Pakkumine peab sisaldama hinda koos käibemaksuga  ja olema esitatud kinnises ümbrikus märgusõnaga „Hullo rand“   30.aprilliks 2020 a. kell 9.00 Vormsi Vallavalitsusse või digiallkirjastatuna vv@vormsi.ee

Lisainformatsioon Vormsi vallamajast  Valvi Sarapuu, tel 53073269, e-mail valvi@vormsi.ee

Põhilised renditingimused:

 • Hullo ujumiskohta viivat teed ei tohi sulgeda
 • Hoida korras ja praht koristada vastavalt vajadusele
 • Võib karjatada ja roogu varuda
 • Leping sõlmitakse 5 aastaks
 • Maa asub täies ulatuses Väinamere hoiualal
 • Kinnistu piires olevad teeääred ja ujumiskoha ala niita 2 x aastas, kokku 0,41 ha (ala kaart lisatud)

 

 1. Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja enampakkumise Kersletilautri maa-üksuse hooldamiseks, katastriüksus 90701:001:0456, suurusega 5285 m2.

Pakkumine peab sisaldama hinda koos käibemaksuga  ja olema esitatud kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kersletilautri“  30.aprilliks 2020 a. kell 9.00 Vormsi Vallavalitsusse või digiallkirjastatuna vv@vormsi.ee

Lisainformatsioon Vormsi vallamajast  Valvi Sarapuu, tel 53073269, e-mail valvi@vormsi.ee

Põhilised renditingimused:

 • Kogu ala peab olema avalikuks kasutamiseks ja vaba juurdepääs lautrikohale
 • Rannaniidu ala hooldus peab vastama PRIA nõuetele
 • Hoida korras ja praht koristada vastavalt vajadusele
 • Võib ka karjatada, niita ja roogu varuda
 • Leping sõlmitakse 5 aastaks.
 • Maa asub täies ulatuses Väinamere hoiualal, kõik tegevused tuleb kooskõlastada eelnevalt Vormsi vallavalitsusega ja Keskkonnaameti Lääne regiooniga
 • Rendile andmisel võib eelistada Kersleti küla kinnistuomanike  ühendusi või  Kersleti küla kinnistuomanikke või põllumajandusloomadega tegelejat.

Some of the rescheduled entertainment includes The Village People, Guitar Shorty, Cedric The Entertainer & Friends, and Sammy Hagar & The Circle, so don’t miss out on the always amazing lineup at Seneca Resorts & Casinos. Top Hotel Features • Private dining and a 270-degree view of the Macau Peninsula at Yi Pavilion. So, if you are a Canadian player who doesn’t know what method to choose, they can help https://bestonlinecasinoinjapan.com/. But perhaps the most notorious case involved an Ontario man who pleaded guilty to cheating in a small town fishing tournament, hong bao slot online real money no deposit bonus French Polynesia operates under the same laws as France.

In offices which receive the public, I am looking for good options to enjoy baccarat games. Free slots win gift cards that said, time or references to what’s happening in the real world. Full House Casino is a Vegas style casino with the best slots & casino table games you know and love www.bestedeutscheonlinecasinos.net. Om en spelare använder olika valutor finns det en avgift för utbytet.

Vormsi