Pakkumiskutse põllumajandusmaa kasutamiseks Kersletis

Pakkumiskutse põllumajandusmaa kasutamiseks Kersletis

 

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja enampakkumise Kersleti külas  põllumajanduslikuks maakasutuseks, katastriüksus 90701:001:0166, suurusega  7,08 ha.

Pakkumine peab sisaldama hinda koos käibemaksuga  ja olema esitatud kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kersleti põld“  30.aprillil 2020 a. kell 9.00 Vormsi Vallavalitsusse või digiallkirjastatuna vv@vormsi.ee

Lisainformatsioon Vormsi vallamajast  Valvi Sarapuu, tel 53073269, e-mail valvi@vormsi.ee

 

Põhilised renditingimused:

  • Rannaniidu ala hooldus peab vastama PRIA nõuetele
  • Peab karjatama ja niitma ja võib roogu varuda
  • Leping sõlmitakse 5 aastaks,
  • Maast 3,26 ha asub Väinamere hoiualal, kõik tegevused tuleb kooskõlastada eelnevalt Vormsi vallavalitsusega ja Keskkonnaameti Lääne regiooniga
  • Rendile andmisel võib eelistada Kersleti küla kinnistuomanike  ühendusi või  Kersleti küla kinnistuomanikke või põllumajandusloomadega tegelejat.
Vormsi