Muudatused andmesideteenustes Vormsil

Alates 15.04.2024 ei osta Vormsi vald enam ProDigi OÜlt avalikku andmesideteenust. Põhjuseid on mitmeid – andmeside kvaliteet ei vastanud tänapäevastele nõudmistele, kasutajaid jäi aasta-aastalt vähemaks, tekkinud on uusi võimalusi internetiühenduse loomiseks saareelanikele kodudes kui külalistele avalikus ruumis.

Kelle jaoks on avalik andmeside olnud asjaajamiseks või tööks siiski vajalik, soovitame järgmist:
  • pöörduda erinevate andmesideteenuse pakkujate poole, et leida oma majapidamisele sobivaim isiklik lahendus;
  • Hullos saab kasutada arvutiga töötamiseks koostöökeskuse kaugtöökohti (loe võimalusest: https://vormsi.ee/elu-vormsil/koolituskeskus/);
  • Vormsi raamatukogus on avatud internetipunkt, kus saab lihtsalt teha kiiremaid internetti nõudvaid toiminguid.

Avalikuks andmesideks seni kasutusel olnud mastid, nende otstarbekuse vaatame üle suve jooksul. Seejärel saab iga masti puhul otsustada likvideerimise, või siis rendileandmise teenusepakkujatele.

Nõustume, et muudatus võib tuua kaasa ebamugavusi, kuid kindlasti aitab see pikemas plaanis viia Vormsi saare andmesideteenused paremale kvaliteedile.

Enam infot:
Andres-Andi Sarv, Vormsi valla majandus- ja haldusspetsalist
andres@vormsi.ee,  (+372) 5141418
Vormsi