Vormsi vald otsib  konsultanti ühisköögi rajamise idee arendamiseks projektiks

Vormsi valla üks arenguprioriteetidest on valla tulubaasi kasvatamine ja kogukonna kestmine. Selleks on oluline toetada ettevõtluse arengut, milleks omakorda näeme võimalusi kohaliku mahetootmise ning omatoodete arendamise ja turundamise soodustamises, kohaliku tooraine väärindamises, Vormsi kui toiduturismi sihtkoha turundamises. Aga ka ühistulise tegevuse soodustamises. 
 
Üheks võimalikuks lahenduseks, mis toob ühistootmiseks (alustavad) väiketootjad kokku on ühisköök. Ühisköögis oleks esialgse idee kohaselt nõuetele vastavad eraldi ruumid liha-, kala- ja piimatoodete valmistamiseks, pakendamiseks. Ühisköögi saali saaks kasutada koolitusruumi, kohviku, söögisaalina. Lisaks tootmisruumidele pakuks ühisköök saare tänastele ja tulevikutootjatele võimalusi koostööks, tootmisega seotud kulude kokkuhoiuks, inspiratsiooniks. Ühisköök võiks tuua kokku tootjad ja tarbijad, aidata saare väiketootjatel kasvada. 
 
Veidi eeltööd on tehtud – olemas on eskiisjoonis sellest, kuidas ühisköök ja selle ruumipaigutus võiks välja näha, leitud asukoht. Konsultandi ülesanne on kirjeldada Vormsi ühisköögi juhtimis- ja toimimismudel, koostada projekteerimisele lähteülesanne ja pakkuda välja investeeringu rahastamise plaan. 
 
Selleks: 
  • selgitada välja potentsiaalsed köögi kasutajad, rääkida nendega läbi vajadused ja võimalused, et projekt lähtuks kasutajate huvidest; 
  • sõnastada lähteülesanne ühisköögi projekteerimiseks;
  • kirjeldada potentsiaalselt toimiv ühisköögi kasutus- ja haldamismudel ning koostada tegevuskulude-tulude analüüs esimese 10 tegutsemisaasta perspektiivis;
  • otsida projektile partnereid ka väljapoolt Vormsi saart, kellega koos ideest jätkusuutliku projektini jõuada. 
  • kaardistada toetusvõimalused projekti rahastamiseks. 
Töö tähtaeg on 31. august 2024. Ootame pakkumisi hiljemalt esmaspäeval, 22.04.2024 aadressile vv@vormsi.ee. 
Pakkumine peab sisaldama tegevuskava ja töö eest oodatud tasu. 
 
Rohkem infot: maris@vormsi.ee, 53421726
Vormsi