Hanketeade: Vormsi spordihoone projekteerimis-ehitustööd

Vormsi Vallavalitsus otsib avatud hankemenetluse korras Vormsi spordihoone projekteerimis-ehitustööde teostajat.

Spordihoone eelprojekt on koostatud Proland Ehitus OÜ poolt (töö nr 202249).
Töövõttu kuulub:
1) põhiprojekti koostamine, samuti töö- ja teostusjooniste koostamine;
2) ehitustööd.
Täpsemad hanketingimused leiab riigihangete registrist (viitenumber 276719)
Vormsi spordihoone ehitamist toetab Euroopa Liit regionaalarengu toetuste meetme “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” raames ja projekti „Läänemaa spordiobjektide võrgustiku ja liikumisharrastuse organisatsiooni terviklik väljaarendamine“ elluviimise osana. 
Rohkem infot:
Andres-Andi Sarv
andres@vormsi.ee, 5141418
Vormsi