Maakasutustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 30. september

Vormsi valla maakasutustoetuse saamiseks tuleb esitada Vormsi vallavalitsusele 1. kuni 30. septemberini taotlus (lae alla SIIT), millele lisatakse järgmised dokumendid:

1) Taotleja nimele Maksu-ja Tolliameti poolt väljastatud maamaksu teate koopia,
2) Maamaksu täies ulatuses tasumist tõendav maksekorralduse koopia,
3) Maksu- ja Tolliameti tõend võlgnevuste puudumise kohta,
4) Äriühingu puhul ettevõtte kõigi omanike omandiõigust tõendav Äriregistri väljavõte,
5) Üle 7 ha suuruse metsamaa puhul koopia kehtivast metsa inventeerimisandmetest.

Maakasutus ja maakasutuse tõendamine

Maakasutuseks e. maa kasutamiseks loetakse niitmist, karjatamist, maa harimist, istikute või taimede kasvatamist, võsa raiumist, roo niitmist ja rannaääre hooldamist, metsa majandamist, söödapõldude rajamist jms tegevust.

Taotleja kirjeldab maa kasutamist taotluse blanketil iga kinnistu kohta eraldi. Maakasutus peab olema kontrollitav või tõendatud avaldusele lisatud dokumentidega.

Metsamaa kasutus loetakse tõendatuks, kui avaldusele on lisatud iga kinnistu kohta koopia kehtivast metsa inventeerimisandmetest.

Vallavalitsusel on õigus vajadusel nõuda taotlejalt lisadokumente või korraldada paikülevaatust esitatud taotluse kontrollimiseks.

Määrusega „Maakasutustoetuse maksmine“ saab tutvuda SIIN.

Vormsi