Staadioni avamine 7. oktoobril ja vallavalitsuse tööd

Vallavalitus kutsub kõiki neljapäeval, 7. oktoobril kell 15 Vormsi kooli staadioni avamisele. Vormsi kooli staadioni renoveerimisele antakse praegu viimast lihvi. Pärast avamist saavad vormsilased 200meetrise jooksuraja ja jalgpalliplatsiga staadionit kasutama hakata.

Lisaks staadioni valmimisele annan ülevaate vallavalitsus teistest töödest.

Valmis on saanud Solheimi elamu renoveerimine, mida tehti COVID-19 2020. aasta erakorraliste investeeringute abil.

Vallavalitsuse ettepanekul otsustas volikogu Kärre tee ja Mõisaholmi viiva tee sundvalduse seadmise algatamise. Vallavalitsus on Farmi maaomanikule väljastanud sundvalduse seadmise teate. Samuti on volikogu võtnud vastu määruse „Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord“.

Lõpusirgel on projekt „Vormsi Hullo tsentraalkütte-süsteemi lahendamine“, mille käigus saab Hullo katlamaja maakütte.

Riigihanke tulemusena tehakse töid Vormsi lasteaia hoones vastavalt projektile „Vormsi lasteaia hoone energiatõhusaks muutmine“.

Vormsi valla teemaplaneering on edastatud Rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks.

Toimunud on Saxby sadama detailplaneeringu avalik arutelu. Koos planeerijaga on üle vaadatud veel lõpuni menetlemata lautrikohtade detailplaneeringud.

Valla teedele on tehtud parendustöid ning hinnapakkumisi on võetud teiste teede remondiks. Tehtud on teeservade korrastustööd Suuremõisa teerist-Bussby (pikkus 1,3 km, kruusakate), Förby teerist-Förby (pikkus 0,7 km, kruusakate) ja Hullo teerist-Rumpo ( pikkus 2,3 km, mustkate) teedel.

Uue riigihanke tulemusena on parvlaev Ormsö liikunud saare ja mandri vahel kolm kuud. Täitumise statistika näitab, et vaid üksikutel päevadel on parvlaeva täitumine olnud maksimaalne. Vallavanemana olen laevaliikluse osas pidanud kirjavahetust erinevate osapooltega (Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega 8 korda, Kihnu Veeteedega 6 korda, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga 5 korda, Transpordiametiga 5 korda) nii lisareiside küsimuses kui ka lähtuvalt uuest piletisüsteemist. Oktoobri alguses toimub erinevaid ametkondi kaasav arutelu parvlaevaliikluse osas.

Päevakorral on Vormsi postipunkti kolimine teistesse ruumidesse. Omnivale on tehtud ruumide osas ettepanek ja koos oleme üle vaadanud uusi võimalikke postipunkti asukohti.

Ettepanekud ja küsimused on oodatud.

Liikuge palju väljas, nautige päikesepaistet ning olge terved ja hoitud!

Ene Sarapuu
Vallavanem

Vormsi