Vormsi vallavolikogu istung 27. septembril 2021

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 37. istung toimub esmaspäeval, 27. septembril 2021 kell 9 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

  1. Eelnõu: Vormsi valla arengukava tegevuskava aastateks 2021-2025 teine lugemine (ettekanne Ene Sarapuu).
  2. Eelnõu: Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 teine lugemine (ettekanne Ene Sarapuu).
  3. Eelnõu: Maa sihtotstarbe muutmine, ehitamine ja jagamine detailplaneeringut koostamata Norrby Põhja (ettekanne Ene Sarapuu).
  4. Eelnõu: Jaoskonnakomisjoni moodustamine (ettekanne Eidi Leht).
  5. Kaaskiri kiriku katuse renoveerimiseks (ettekanne Ene Sarapuu).
  6. Vallavalitsuse ettepanekud lisainvesteeringuteks (COVID19 vallale investeerimiseks eraldatav raha) (ettekanne Ene Sarapuu).

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Vormsi