Lasteaed-Põhikooli direktori k.t. konkurss

Vormsi Vallavalitsus võtab tööle tähtajalise töölepinguga Lasteaed-Põhikooli direktori
senise juhi lapsehoolduspuhkuse ajaks

Töökoht:
Vormsi Lasteaed-Põhikool, aadress Hullo küla 91301, Vormsi vald, Läänemaa.

Tööülesanded:
-kooli ja lasteaia eduka toimimise tagamine vastavalt valdkonnaalastele õigusaktidele,
põhimäärusele ja ametijuhendile koostöös omavalitsuse, kollektiivi ning kohaliku
kogukonnaga.
Ootused kandidaadile:
– vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 „Direktori,
õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ sätestatud
põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuetele – magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning
juhtimiskompetentsid;
– teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest, analüüsi- ja planeerimisoskus;
– eelnev juhtimiskogemus;
– valmisolek kuni 5 ainetunni (või asendustunni) andmiseks;
– arvuti kasutamise ja dokumentide koostamise oskus;
– vastutustunne, korrektsus, koostöövõime ja edasiviiv mõttelaad, missioonitunne ja
sisemine soov töötada laste arengut toetava asutuse heaks ning teadmised kaasaegsest
õpikäsitlustest.
Muud tingimused:
– asjaajamise üleandmine-vastuvõtmine 18.-20. juunil, tööle asumise aeg kokkuleppel, kuid
mitte hiljem kui 15. august.
– töölepingu tähtaeg: kuni senise Vormsi Lasteaed-Põhikooli direktori lapsehoolduspuhkuselt
naasmiseni.
Konkursil osalemiseks palume esitada hiljemalt 21. maiks 2018 elektrooniliselt e-posti
aadressil: vv@vormsi.ee järgmised dokumendid:
– avaldus konkursil osalemise sooviga, mis sisaldab ülevaadet kandidaadi
motivatsioonist ametikohale asumiseks
– elulookirjeldus
– CV ja palgasoov
– koopiad haridust tõendavatest dokumentidest
– võib lisada muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid

Vormsi