Õpetajate konkursid

Kodune kool väikesel Vormsi saarel ootab oma meeskonda:
 loodusainete õpetajat- keemia, bioloogia, geograafia, loodusõpetus (koormusega 1,0);
 tüdrukute käsitöö- ja kodunduse õpetajat (koormusega 0,25);
 poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajat (koormusega 0,25);
 kehalise kasvatuse õpetajat (koormusega 0,15).
Kandidaadilt eeldame:
 erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
 väga head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust;
 otsustus-, analüüsi- ja koostöövõimet;
 avatust uuendustele;
 valmisolekut õpetada distantsõpilasi;
 head arvutikasutamise oskust;
 soovi panustada kooli arengusse.
Omalt poolt pakume:
 suurepäraseid töötingimusi;
 nüüdisaegset õpikeskkonda;
 erinevaid arenguvõimalusi.
Kandidaatidel palume saata avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
hiljemalt 31. maiks 2018. a e-kirjaga kool@vormsi.ee või postiaadressil Vormsi Lasteaed-
Põhikool, Hullo küla, Vormsi vald, 91301, Läänemaa.
Tööle asumise aeg 21.08.2018
Info tel 53025275

Vormsi