KUTSE VORMSI VALLAVOLIKOGU ISTUNGILE

KUTSE VORMSI VALLAVOLIKOGU ISTUNGILE

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 7. istung toimub esmaspäeval, 30. aprillil 2018. a kell 9.00 Hullo koolituskeskuses.

  1. Vallavanema valimine

  2. Eelnõu: Nõusolek Suuremõisa külas Mõisaholmil asuvate Kuusiku ja Männiku maa sihtotstarbe muutmiseks ja ehitamiseks detailplaneeringut koostamata (ettekanne Valvi Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni

  3. Eelnõu: SA Lääne- Eesti Arenduskeskuse nõukogu koosseisu ja põhikirja
    muutmisega nõustumine (ettekanne Tanel Viks).
  4. Eelnõu: Ettepaneku esitamine väikesaarte komisjoni liikme määramiseks (ettekanne Tanel Viks).

  5. Info.

Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56 7 päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi