Kutse Vormsi strateegiapäevale

Aeg: 11. mail 2018 kell 09:30-15:00
Koht: Vormsi rahvamaja

Vormsi on uuendamas oma valla arengukava, et seada valla arenguks uued väljakutsed ning töötada välja lahendused suuremate väljakutsete lahendamiseks järgnevatel aastatel. Eesmärk on saada kokku piisavalt ambitsioonikas, aga samal ajal realistlik nägemus sellest, millist Vormsit me soovime ja kuidas aidata kaasa saare identiteedi, kultuuri, hariduse, majanduse ja tööhõive ning puhta looduskeskkonna hoidmisele ja arendamisele.

Strateegiapäevale on oodatud kõik valla aktiivsed inimesed, kes soovivad panustada nii nõu kui jõuga valla arengusse. Kindlasti ootame kõiki, kellel on oma nägemus valla ees seisvatest probleemidest ja võimalikest lahendusvariantidest. Toome kokku eri valdkonna inimesed, sh ettevõtjad, turismiga tegelejaid, kultuuri- ja haridusinimesed, kohaliku külaelu edendajad, noored ja vanemad, saare püsielanikud ja Vormsiga kaugemalt seotud inimesed.

Kavas on tutvustada arengukava koostamise protsessi, kaardistada täna Vormsi ees seisvad kõige tõsisemad probleemid, kokku leppida ühistes eesmärkides ja vajalikes tegevustes, et Vormsil oleks ka 5-10 aasta pärast edukas, kestlik, puhas ja oma pärandit hindav elukeskkond.

Vormsi valla arengukava aitavad koostada ja strateegiapäeva viivad läbi Ragnar Siil ja Jorma Sarv kultuuripoliitika ja loomemajanduse mõttekojast Creativity Lab.

Kohtumiseni 11. mail Vormsi rahvamajas!

Vormsi