Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 8 koosseisu 35. istung toimub esmaspäeval, 28. juunil 2021. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

  1. Eelnõu: Vormsi valla 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (ettekanne Ene Sarapuu).

  2. Eelnõu: Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord (ettekanne Ene Sarapuu).

  3. Eelnõu: Sundvalduse seadmine (ettekanne Veiko Valdmets).

  4. Eelnõu: Loa andmine kinnisasja omandamiseks (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.

  5. Eelnõu: Maa sihtotstarbe muutmine ja ehitamine detailplaneeringut koostamata Söderby Kirdehansase (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.

  6. Eelnõu: Maa sihtotstarbe muutmine, ehitamine ja jagamine detailplaneeringut koostamata Norrby Põhja (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.

  7. Eelnõu: Nõusolek Diby külas Nygosa katastriüksuse sihtotstarbe osaliseks muutmiseks ja ehitamiseks detailplaneeringut koostamata (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.

  8. Eelnõu: Vormsi Valla Valimiskomisjoni moodustamine (ettekanne Eidi Leht).

  9. Eelnõu: Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning mandaatide arvu määramine (ettekanne Eidi Leht).

  10. Vallavalitsuse ettepanekud lisainvesteeringuteks (COVID19 vallale investeerimiseks eraldatav raha) (ettekanne Ene Sarapuu).

Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

Vormsi