Teetööde hanketeade

 

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise Suuremõisa teerist-Bussby (9070014)  kruusatee renoveerimiseks. Tee pikkus  on 1324 m, teeservade korrastustööd  tehtud. Vedada teele täide ja pealiskiht ning kujundada uus teekeha. Vähemalt pealiskihi osas arvestada mandrilt sobiliku materjali veoga.

Pakkumine peab sisaldama hinda koos käibemaksuga, töö teostamise algus- ja lõpptähtaega  ning olema esitatud kinnises ümbrikus märgusõnaga “Byssby tee 2021 ”  12. juuli 2021. a kell 09.00 kirjalikult Vormsi Vallavalitsusse aadressil Hullo küla, Vormsi vald, 91301 Läänemaa või saata digitaalselt allkirjastatult aadressile vv@vormsi.ee.

Lisainformatsioon Vormsi vallamajast  Ene Sarapuu, +372 56653668

e-mail ene@vormsi.ee

 

Töö teostaja kooskõlastab tööd

Imatra Elekter AS-iga https://www.imatraelekter.ee/taotlus-elektripaigaldise-kaitsevoondis-tootamiseks/

ELA SA volitanud AS Connecto Eesti- Allkirjastatud taotlused saata e-maili aadressile elasa.haldus@connecto.ee

Vormsi