Kokkuvõte: nädal Vormsi vallas 9.10-15.10.2023

Kolmapäeval kohtusid Haapsalus riigiasutuste esindajad Läänemaal tavapäraseks ümarlauaks ühes maakonna kohalike omavalitsuste esindajatega. Vormsilt osales vallavanem Maris Jõgeva.

Neljapäeval toimus järjekorras juba teine Hõbekohvik, mis on kokkusaamise- ja arutelukohaks saare 65+ elanikele. Sellel korral olid fookuses sotsiaalteenused ja toetused, millest valla haridus- ja sotsiaaltööspetsialist Janika Viilma ka ülevaate tegi. Valla majandus- ja haldusspetsialist Andres-Andi Sarv osales maakonna ettevõtluskomisjonis.

Reedel toimus Vormsi vallavolikogu istung, millel otsustati:

  •  muuta Vormsi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korda. Huvihariduse toetus on mõeldud eelkõige saarel elavate laste võimaluste mitmekesistamiseks ja alates 2024. aastast on võimalik toetust saada nendel Vormsi valla lastel, kes saareeluga igapäevaselt kooli kaudu seotud. Muudatus aitab kaasa sellele, et Vormsi valla eelarve kasutamine saab eesmärgipärasem.
  • kinnitada Vormsi valla noortevaldkonna tegevuskava
  • vallavara omandamine otsustuskorras, isikliku kasutusõigusega koormamine Vormsi Vallavalitsuse kasuks ja nõusoleku andmine mobiilsidemastide ehitamiseks detailplaneeringut koostamata Kersleti külas (katastriüksus 90701:001:0392) ja Söderby külas (katastriüksus 90701:003:1442). 
  • kinnitada Vormsi valla eelarvestrateegia 2024 – 2027. Eelarvestrateegia ja teiste arengusihte seadvate materjalidega saab tutvuda siin.
  • osaleda mittetulundusühingu Saarte Energiaagentuur asutamises. 

Volikogu istungeid saab järele vaadata: https://vormsi.ee/valitsemine/volikogu/live-istungid/

Pühapäeval kuulutati välja kaasav eelarve 2023. Ideekorje on avatud kuni 31. oktoobrini ja aadressile vv@vormsi.ee ootame kirjeldusi projektidest, mille vallavalitsus võiks järgmisel aastal saare avaliku ruumi ja elukeskkonna parandamiseks ette võtta. Ideid ootame vabas vormis: (1) kirjelda mida võiks kuni 5000 euroga ehitada, rajada või teha
(2) selgita millist vajadust või probleemi idee lahendab, kellele on mõte suunatud ja mis on selle hinnanguline maksumus, (3) lisa võimalusel visuaalne esitlus – kas skeem, foto, visand, näide sarnasest objektist mujal (4) lisa ideele pilkupüüdev ja ideed edasi andev nimi.

 

Vormsi