Kaasav eelarve 2023: ideekorje ootab säravaid ideid kuni oktoobri lõpuni

Kaasav eelarve on selline avaliku raha üle otsustamise viis, kus otsustajaks ei ole vaid volikokku valitud esindajad, vaid kõigil saare elanikel on hääl. Alustuseks on kõigil võimalik välja pakkuda ideid – need võivad olla ammu teada tuntud vajadused, aga ka täitsa pöörased unistused. Tingimuseks on, et idee elluviimine on võimalik ja teostatav 5000 euroga. Seejärel pannakse ideed hääletamisele. Avaliku hääletamise tulemusena, kus kõigil vähemalt 16-aastastel Vormsi elanikel on üks hääl, valitakse välja projekt, või mitu, mille vallavalitsus ka ellu viib. Nii saab panna kokku kaks olulist asja – kohalike inimeste algatuse ja avaliku raha ühes teostamise toega.

Kaasava eelarve raames teostatav projekt peab olema:
– seotud Vormsi saarega
– kogukonna koostööd soodustav
– ellu viidav 2024. aasta jooksul
– avalikus ruumis ja avalikus kasutuses
– vajalik
– idee elluviimisest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid Vormsi valla eelarvesse ka järgmistel aastatel.

Ideid kaasava eelarve raames järgmisel aastal ellu viidavaks projektiks saab esitada aadressile vv@vormsi.ee või tuua paberil vallavalitsusse külamaja II korrusel perioodil 15. – 31. oktoober.

Mida oleks Vormsile vaja, et elu saarel laiemalt või kitsamalt igas külas oleks parem?
Kaasava eelarve puhul ei järgita tingimata arengukavva kirja saanut, vaid otsustatakse investeering selle järgi, kui palju on sellel toetajaid. Lihtsustatult – mida rohkem inimesi peab üht projekti vajalikuks, seda tõenäolisemalt see ka lõpuks sõelale jääb. Mujal Eestis on selliselt ehitatud mänguväljakuid või spordirajatisi, korrastatud parke, valgustatud avalikke kohti, korrastatud randu.

Vaata inspiratsiooniks eelmise aasta tulemusi: Kaasava eelarve tulemused 2022

Kuidas osaleda ideekorjes:
1. Kirjelda mida võiks kuni 5000 euroga ehitada, rajada või teha
2. Selgita, mis on idee eesmärk (millist vajadust või probleemi see lahendab), kellele on mõte eelkõige suunatud (kes saab kõige enam kasu), mis on selle hinnanguline maksumus.
3. Lisa kirjeldusele võimalusel visuaalne esitlus – kas asukoha skeem, foto, visand, näide sarnasest objektist mujal
4. Lisa ideele nimi – see võib olla märksõna või -lause, mis annab edasi idee olemuse. Näiteks “Lastesõbralik palliplats Hullo südames” või “Kaunis kuju lasterannas”. Nimi võiks anda edasi idee olemuse ja seda kasutame idee hääletamisele seadmisel, kõiges edasises.
5. Lisa kindlasti ka oma nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress.

Kaasava eelarve menetlemise kord

Vormsi