Alates 01.01.2024 muutub kutselistele kaluritele kohustuslikus andmete elektrooniline edastamine

Alates 01.01.2024 muutub kutselistele kaluritele kohustuslikus andmete elektrooniline edastamine. Kuivõrd kõikide digipädevused ei ole väga heal tasemel, siis selleks korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium esimese koolituse:

PERK rakenduse kasutamine ranna- ja siseveekogude püügiandmete esitamiseks

Toimumisaeg: 17. oktoobril Haapsalu Kultuurikeskuse rõdusaalis algusega kell 14.30.

Koolitusel saab teada:
– Mida peab tegema selleks, et rakendus endale nutitelefoni/tahvelarvutisse saada;
– Mida teha selleks, et rakenduses salvestada enda püsivalikud ja seadistused (loal olevad kalurid, püütavad liigid, laevad, püügiruudud, sadamad jne);
– Kuidas, mis infoga ja millal esitada püügireisi kõik 5 raportit (sadamast väljumine, tegevus püügivahenditega, eelteade, sadamasse saabumine, lossimine);
– Kuidas toimida rakenduses, kui saate rakendusest veateate või pole levi ning kui ei õnnestu andmeid nõutud ajal esitada.

Plaanitakse PERK koolituste esimesest koolituslainet perioodil 16. oktoober – 3. november kõikides rannapiirkondades. Esimesel koolitusperioodil on rõhk rakenduse ja selle võimaluste tutvustamisel ja selgitamisel, millal ja mis tingimustel info tuleb esitada, kus ja millal (sadamas, veealal). Koolitusel osalemine ei eelda nutitelefoni olemasolu ega püügireisi kaasategemist rakenduse testkeskkonnas! Aga kui osalejal on selleks soov, siis saab PERK test-keskkonna kasutamiseks kasutajatunnuse/salasõna koolituse toimumise päeval kohapeal või pöördudes juba täna Põllumajanduse-ja Toiduameti vastava ametniku poole (Kaidi Kaljula, kaidi.kaljula@pta.agri.ee).

Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ
info@lrs.ee

www.lrs.ee

Vormsi