Haapsalu üldplaneeringu 2030+ avalikud arutelud

Vastavalt planeerimisseaduse § 88 lg 1 ja lg 3 korraldab Haapsalu Linnavalitsus Haapsalu Linnavalitsuse (aadress Posti tn 34, Haapsalu linn) 3.korruse saalis Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu.

Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ruumilise planeerimise alastes ja linnaehituslikes küsimustes 25.oktoobril 2023 kell 17.30. Täpsem info teate kohat SIIN.

Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu Haapsalu linna metsade, KAH alade, väärtuslike maastike ja rohevõrgustiku alade metsade majandamise küsimuses 26.oktoobril 2023 kell 16:00.  Täpsem info teate kohat SIIN.

Vormsi