Kokkuvõte: nädal Vormsi vallas 27.11 – 3.12

Esmaspäeva hommikul toimus vallavalitsuse istung, millel arutati ja otsustati järgmist:

  •  taotleti munitsipaalomandisse ja anti sihtotstarve kahele kinnistule Hullos: Mäeotsa ja Värava
  •  kinnitati Vormsi Lasteaed-Põhikooli õppekoha tegevuskulu maksumus
  •  kinnitati hankedokumendid mobiilsidemastide projekteerimise ja ehitushanke korraldamiseks
  •  kinnitati kaasava eelarve 2023 tulemused
  •  Vormsi Vallavolikogu istungile aruteluks ja otsustamiseks saadeti järgmised eelnõud: sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmine, Vormsi valla teede nimekirja muutmine.

Lisaks külastas esmaspäeval Vormsit Hiiumaa jäätmejaama juht, kellega kõneletust saab lugeda täpsemalt Vormsi valla lehel. Ja lisaks oli esmaspäeval saarel ka Toidupanga delegatsioon, keda täname igakuise saarele saadetava toiduabi eest. Suur aitäh kõigile peredele, kes külalised oma kodus vastu võtsid!

Teisipäeval kohtusime Vormsi Merepääste Seltsi ja Naiskodukaitse esindajatega, et pidada aru millise projektiga osaleda Kodanikuühiskonna Sihtkapitali innovatsioonifondi konkursil.

Kolmapäeval oli tähtaeg Vormsi valla teedel lumelükkamise teenuse pakkumiste esitamiseks. Sellel korral jagasime Vormsi kolmeks piirkonnaks, mis lubab teenust paindlikumalt korraldada. Laekus vaid üks pakkumine ühe piirkonna teenindamiseks, misjärel alustasime läbirääkimisi ja sellel nädalal ootame täiendavaid pakkumisi.

Neljapäeval osales Vormsi valla kultuuri- ja kogukonnaspetsialist Angela Mäger Läänemaa koostöökoja kokkusaamisel, õhtupoolikul aga kogunes esimest korda nö külade esindajate toimkond, et vaadata ühes üldplaneeringu koostamise partneriga OÜ Kobras üle reedesel avalikul arutelul käsitlemisele tulevad teemad.

Reedene üldplaneeringu avalik arutelu oli meeldivalt rahvarohke. Sellel korral rääkisime:

  • vee kvaliteedist ja kuidas seda hoida igapäevaelu korraldamisel, aga ka üldplaneeringuga maakasutusele tingimusi seades
  • saare teedevõrgust ja sellest, kuidas tagada teede avalik kasutus
  • sadamakohtadest ja nende eri tüüpi lahendustest
  • taastuvenergeetika lahendustest ja kuidas need sobituvad Vormsile.

Vormsi vallavalitsus andis volikogule üle 2024. aasta esimese eelarveprojekti. Eelarve menetlus on sellega alanud ja sellega seotud materjalid saavad olema kõigile nähtavad siin: https://vormsi.ee/valitsemine/eelarve/

Nädalavahetusel oli suur rõõm käia taas külas. Seekord võtsid meid Diby külas vastu Diby ja Norrby küla elanikud. Juttu tuli üldisest heakorrast saarel, teedest ja sadamakohtadest ja maamaksust. Esimeseks kokkuleppeks sai ühise kohtumise korraldamine Riigimetsa Majandamise Keskusega, kellega jagame nii Diby kui Norrby sadamakoha puhkealasid.  Suur aitäh nii külaseltside eestvedajatele kui võõrustajatele Kadaka talust.

 

Vormsi