Vormsil on jäätmekäitluses Hiiumaalt õppida

Esmaspäeval, 27. novembril oli Vormsil külas Hiiumaa jäätmejaama juht Tambet Toomemäe. Ta jagas kogemusi sellest, kuidas Hiiumaal on jäätmete liigiti kogumine korraldatud ja andis nõu Vormsi jäätmemajanduse korralduses tekkinud kitsaskohtade lahendamiseks.

Naabersaarelt on õppida üksjagu. Näiteks on Hiiumaal iga liiki jäätmete käitlemiseks (või käitlemisele andmiseks) leitud eraldi lahendus, mis saarelisi tingimusi arvestab, aitab hoida jäätmete mandrile transportimise kulud madalamad ja kokkuvõttes valdkonna korraldamise kuluefektiivsena. Nii müüvad nad kokkupressitud papi- ja kartongijäätmeid ise edasi, töötlevad ehituspuitu ja on leidnud toimiva viisi biojäätmetest komposti tootmiseks. Jäätmejaam on töötanud välja teenused, mida ta valla kodanikele ja seal tegutsejatele pakub, ja pingutab ka selle nimel, et neid teenuseid arendada.

Vormsi valla jaoks on olulisemad teadmised, mis seotud iga eri liiki jäätmete teekonnaga lõppkäitlejani, et oskaksime neid teekondi paremini ja just meile sobivamalt planeerida. Näiteks on meil vaja rääkida läbi koostöö elektroonikajäätmete  ja rehvide taaskasutusorganisatsioonidega, leida lahendused ehitusjäätmete  keskkonnasõbralikuks käitlemiseks ja jäätmejaama töö efektiivsemaks ja mõistlikumaks korraldamiseks. Hiiumaa jäätmejaamal on ka kogemused sellest, kuidas saare külalisi prügib vähendamisse kaasata.

Vormsi vallas hakkas 1. detsembrist kehtima uus jäätmehoolduseeskiri. Selle toel peaks leidma lahenduse nii pakendijäätmete kui biojäätmete liigiti kogumine, aga täpsustuma ka reeglid nii majapidamistes, asutustes kui avalikus ruumis tekkivate jäätmete käitlemiseks.

Jäätmemajanduse korraldusest Vormsi vallas saab lugeda: https://vormsi.ee/ettevotlus/kasulikud-teenused/jaatmekaitlus/

 

Vormsi