Irjas-Masase detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Vormsi vallavalitsus võttis 14.06.2018 istungil korraldusega nr 28K vastu Förby külas asuva Irjase-
Masase katastriüksuse 90701:002:0216 detailplaneeringu. Detailplaneeringuga on lahendatud

hoonestamata maatükile ühe elamu ja abihoonetele ehitusõigus ja hoonestus-tingimused, servituutide
vajadused ja muude kommunikatsioonide asukohad.
Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 23.07.–05.08.2018. Planeeringuga saab tutvuda Vormsi
vallavalitsuses esmaspäevast reedeni kl 8–16 ning Vormsi valla dokumendiregistris
https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=171186
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 9.08.2018 kell 9.00 Vormsi vallamajas.

Vormsi