Saxby sadama detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Vormsi vallavalitsus võttis 14.06.2018 istungil korraldusega nr 29K vastu Saxby sadam katastriüksusel
90701:001:0424 Saxby külas 0,4 ha suurusel alal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneeringuga on
lahendatud olemasolevale betoonalusele ühe paadikuuri ehitamine merepääste kaatri jaoks, krundi
ehitusõigus ja hoonestustingimused, slipi asukoht.
Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 23.07.– 05.08.2018. Planeeringuga saab tutvuda Vormsi
vallavalitsuses esmaspäevast reedeni kl 8–16 ning Vormsi valla dokumendiregistris
https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=171185
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 9.08.2018 kell 10.00 Vormsi vallamajas.

Vormsi