Hanketeade

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja hanke Borrby külas asuva Borrby kruusakarjääri

territooriumi osaliseks korrastamiseks (~12 000 m 2 vt. lisatud kaarti)

Teostatavad tööd: puude mahavõtmine vastavalt lisatud skeemile ja märgistusele, maaala

võsast puhastamine.

Puud (soovitav pikkus 3m) toimetada katlamaja juurde ja oksad ning võsa paigutada põletada.

Enne tööde alustamist sõlmitakse hanke võitjaga hankeleping, mis on tööde teostamise

aluseks.

Töö teostamise tähtaeg: 31.05.2017

Pakkumised esitada kinnises ümbrikus või digitaalselt allkirjastatult Vormsi Vallavalitsusele,

aadressil: Hullo küla, 91301 Vormsi vald, Läänemaa, Eesti Vabariik või e-posti aadressil:

vv@vormsi.ee, hiljemalt 27.03.2017 kell 8.20 märgusõnaga „Borrby karjäär“.

Täiendav info telefonil:  +372 53 00 5196

Kontaktisik Meeme Veisson, e-posti aadress: meeme@vormsi.ee

 

Vormsi