Kutse vallavolikogu istungile

Vormsi Vallavolikogu 7 koosseisu 34. istung toimub esmaspäeval 27. märtsil 2017. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

1. Eelnõu: Diby külas Uuejakase detailplaneeringu vastuvõtmine (ettekanne Tanel Viks). Eelnõu suunatud Maaelu ja majanduskomisjoni.
2. Eelnõu: Vormsi valla 2017. aasta I lisaeelarve (ettekanne Tanel Viks). Eelnõu suunatud Maaelu ja majanduskomisjoni, Sotsiaal-, haridus ja kultuurikomisjoni.
3. Eelnõu: MTÜ Läänemaa Omavalitsuste Liitu astumine ning esindajate nimetamine (ettekanne Tanel Viks).
4. Eelnõu: SA Lääne Eesti arenduskeskus asutamine (ettekanne Tanel Viks).
5. Vallavalitsuse ettepanek volikogule teemaplaneeringuga jätkamiseks (ettekanne Eidi Leht).
6. Info.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56 7 päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi