Teade poollooduslike koosluste rentimisest

RMK on välja kuulutanud rendipakkumised poollooduslike koosluste rentimiseks:

http://www.rmk.ee/organisatsioon/kuulutused-1/riigivara-1

Kasutamiseks antavate maatükkide, valikpakkumisel osalemise, rendilepingu tingimuste ja

Keskkonnaameti poolt kehtestatud täpsete eritingimuste kohta saab täiendavat infot RMK

Läänemaa metskonnast e-posti aadressil: tanel.ehrpais@rmk.ee.

 

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus 23.märtsiks 2017 a kella 12-ks RMK

Pärnumaa metskonna aadressil Laiksaare küla, Saarde vald, 86103 Pärnu maakond.

Ümbrikule märkida märgusõna “Maade kasutusse andmine. Maatüki nimetus. Mitte avada

enne 23.märtsi 2017 kell 12.00“

Vormsi