TEADE

Vallavolikogu sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni ning maaelu- ja majanduskomisjoni avalik ühiskoosolek toimub laupäeval, 25. märtsil algusega kell 11.00 vallamajas.

Päevakord:

1. Avaliku ruumi kasutamine. Kokkulepped Vormsi vallas.

2. Valla poolt osutatavad sotsiaalteenused. Koduteenuse osutamise kord.

3. Vormsi teede olukord.

4. Diby külas Uuejakase detailplaneering. 

5. Arengukava muutmine/täpsustamine.

6. Vallavalitsuse ettepanek volikogule teemaplaneeringuga jätkamiseks 

7. Vormsi valla 2017. aasta I lisaeelarve

8. Muud küsimused, info, sh .

Eelnõu: MTÜ Läänemaa Omavalitsuste Liitu astumine ning esindajate nimetamine

Eelnõu: SA Lääne Eesti arenduskeskus asutamine

Anu Streng

Volikogu maaelu- ja majanduskomisjoni esimees

Tel. 506 0745

Henry Timusk

Volikogu sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees

Tel. 514 7678

Vormsi