Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 3.–9. juunil 2024.

Valimistoimingud ja tähtajad 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel on toodud Vabariigi Valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse veebilehel.

Valimisjaoskond, jaoskonnakomisjon

Vormsi vallas on Vormsi Vallavalitsuse 17.08.2021. a määrusega nr 2 moodustatud 1 valimisjaoskond nr 1, mis asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Vormsi Rahvamajas (Hullo küla, Vormsi vald, Lääne maakond). Valimisjaoskond nr 1 korraldab ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist ja kodus hääletamist ning vajadusel asukohas hääletamist.
https://www.riigiteataja.ee/akt/427082021001
Vormsi Vallavolikogu on 10. mai 2024. a otsusega nr 9 nimetanud jaoskonnakomisjoni esimehe ja liikmed järgmiselt:
komisjoni esimees: Kaisa Valm
komisjoni liikmed: Ene Sarapuu, Tagmar Küttim, Ene Rand, Eha Salus
asendusliikmed: Pille Põder, Kristel Järv
https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=261200
Valimiskasti kojutellimise number : +372-58887193.

Valimisjaoskonna lahtiolekuajad eelhääletamise päevadel ja valimispäeval
EELHÄÄLETAMINE:      3. juuni 2024 12:00 – 20:00

  1. juuni 202412:00 – 20:00
  2. juuni 202412:00 – 20:00
  3. juuni 202412:00 – 20:00
  4. juuni 202412:00 – 20:00
  5. juuni 202412:00 – 20:00

VALIMISPÄEV:            9. juuni 2024 09:00 – 20:00

Euroopa Parlamendi valimiste häälte teistkordne ülelugemine toimub Vormsi vallamajas (Külamaja, Hullo küla, 91301 Vormsi vald, Läänemaa) 10. juunil 2024 algusega kell 10.00.

Cariina Pähk
Vormsi valla valimiskomisjoni esimees

Vormsi