Vormsi Vallavolikogu istung toimub 14.06.2024

Vormsi Vallavolikogu IX koosseisu kolmekümne esimene istung toimub 14.06.2024 algusega kell 13.30 koolituskeskuses Hullos.

Päevakorra projekt:

1. Vormsi Vallavolikogu 21.12.2007. a määruse nr 10 „Vormsi valla põhimäärus“ muutmine
Ettekandja volikogu esimees Kata Varblane
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

2. Vormsi Vallavolikogu komisjonide moodustamine
Ettekandja volikogu esimees Kata Varblane

3. Vormsi Vallavolikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
Ettekandja volikogu esimees Kata Varblane

4. Vormsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu valimine
Ettekandja volikogu esimees Kata Varblane

5. Vormsi Vallavolikogu komisjonide koosseisude kinnitamine
Ettekandja volikogu esimees Kata Varblane

6. Vormsi Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri ning koosseisu kinnitamine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva

7. Rumpo küla Kruusaaugu detailplaneeringu vastuvõtmine
Ettekandja keskkonna- ja planeeringuspetsialist Marja-Liisa Meriste
Juhtivkomisjon ehitus- ja keskkonnakomisjon

8. Vormsi valla arengudokumentide muutmine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

9. Vormsi valla esindajate nimetamine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva

10. Vormsi Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord
Ettekandja volikogu esimees Kata Varblane
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

11. Informatsiooni ärakuulamine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva

 

 

Kata Varblane
volikogu aseesimees

Vormsi