Võimalus kandideerida Euroopa maanoorte konverentsile Rumeenias (vanus 16-30)

Konverents „European Youth Village Summit“ toimub 23.–27.07.2024 Rumeenias

Rumeenias on välja arendatud programm „European Youth Village“, mille abil arendada maapiirkondade noortesektorit, aktiveerides ja tõhustades koostööd maapiirkondade noorte ja otsustajate vahel, arendades ja tugevdades samal ajal riiklikku noorsoopoliitikat kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil (https://europeanyouthvillage.eu/en/).  Programmi tutvustamiseks toimub suvel 2024 Rumeenias konverents-sümpoosium-foorum „European Rural Youth Summit“, kuhu on oodatud nii aktiivsed maapiirkondade noored vanuses 16-30.a. kui ka noortega tegelevate organisatsioonide esindajad.

Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Konverents toimub 23.–27.07.2024 Rumeenias.

Üritusest osavõtt on Eesti (valituks osutunud) osalejatele tasuta. Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+ programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud (reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise).

Kandideerimine

Kandideerima on oodatud:

  • Maapiirkondade noored kogu Euroopast: 16–30 aastased noored, kes elavad või on pärit Euroopa maapiirkondadest. Nad võivad olla üliõpilased, töötajad, ettevõtjad või aktivistid, kes on huvitatud maaelu arengust ja soovivad oma kogukonnas midagi muuta. Alaealised osalejad võivad osaleda ainult siis, kui neid saadab täiskasvanud isik.
  • Maapiirkondade noortevaldkonna eksperdid ja praktikud: noorsootöötajad, kogukondade eestvedajad, Euroopa noorteküla programmi laiendamisest oma riigis huvitatud mittetulundusühingute esindajad ja teised eksperdid, kes tunnevad hästi Euroopa maapiirkondade ees seisvaid probleeme ja võimalusi.
  • Poliitikakujundajad ja otsustajad – Euroopa Liidu, riiklike ja kohalike omavalitsuste ning muude maaelu arengu ja maapiirkondade noorsootööga tegelevate organisatsioonide esindajad. Neid kutsutakse tippkohtumisel osalema, et pidada dialoogi maapiirkondade noortega ning tutvuda nende seisukohtade ja kogemustega.

Kandideerimislingid ja lisainfo: https://mitteformaalne.ee/events/konverents-rumeenias-european-rural-youth-summit/

Kandideerimise tähtaeg on 31.05.2024.

Lisainfo: Mirjam Kodi, Mirjam.kodi@harno.ee

Vormsi