Detailplaneeringu avalik väljapanek

Vormsi Vallavolikogu võttis vastu 19.12.2016.a. otsusega nr 27 Vormsi vallas Hullo külas vana karjääri ümbruse detailplaneeringu ligikaudu 8,2 ha suurusel maa-alal.
Detailplaneeringu eesmärk on taotleda ala osaliselt munitsipaalomandisse, kus toimub ehitus- ja lammutusjäätmete kogumine, vaheladustamine ja sortimine nende suunamiseks kordus- ja taaskasutusse ning loomsete jäätmete matmispaigana, nende kruntide ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede asukoha määramine, maa sihtotstarbe muutmine.
Planeering muudab osaliselt Vormsi valla üldplaneeringut.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.jaanuarist kuni 27.veebruarini 2017.a. tööpäevadel Vormsi vallavalitsuses ja Vormsi valla veebilehel www.vormsi.ee
avalik teave http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=136708

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada arvamust planeeringu kohta.
Arvamusi saab esitada posti teel või elektronpostiga vv@vormsi.ee planeeringu avaliku väljapaneku ajal 23.jaanuarist kuni 27.veebruarini 2017.a

Vormsi Vallavalitsus

,

Vormsi