Rumporanna IV avalik arutelu

Vormsi Vallavolikogu algatas 27.veebruar 2012.a. otsusega nr 5 üldplaneeringut muutva Rumporanna detailplaneeringu koostamise 8,6 ha suurusel maa-alal, mis hõlmab Rumporanna katastriüksust tunnusega 90701:002:0335 100% üldkasutatav maa ja Väinameres paiknevate sadamakanalite ala.

Detailplaneeringu eesmärk on planeerida olemasoleva telkimisplatsi rekonstrueerimist, planeerida maa-alale puhke-lõkkekohad, kuivkäimlad, slipikoha, juurdepääsuteed ja parklakohad, maismaal paiknevad navigatsioonimärgid ja kanalite navigatsioonimärgid, planeerida kadastiku harvendamist ja puhastamist, sadamaugu toestuse renoveerimist, sadamaaugu ja kanali süvendamist, muuli rekonstrueerimist ja kanali süvendamist, ning kuni 15 väikeehitise-võrgukuuri (kuni 20 m2) asukoha ja hoonestustingimusi, ühe suurema paadikuuri (kuni 200 m2) asukoha ja hoonestus-tingimusi ning pontoonsildade asukoha, planeerida telkimisplatsi ja paadikuuride elektrivarustus.

Rumporanna detailplaneeringu eskiislahenduse I avalik arutelu toimus 06.12.2012

Rumporanna detailplaneeringu eskiislahenduse II avalik arutelu toimus 06.02.2014

Rumporanna detailplaneeringu eskiislahenduse III avalik arutelu toimus 15.04.2015

Rumporanna detailplaneeringu eskiislahenduse IV avalik arutelu toimub 16.01.2017 kell 10.15 Koolituskeskuses.

Rumporanna detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Vormsi vallamajas ja dokumendiregistris Vormsi valla kodulehel www.vormsi.ee avalik teave

http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=107401

Küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada e-posti aadressil vv@vormsi.ee või kirjalikult valla kantseleisse.

Algmaterjalidega on võimalik tutvuda Vormsi valla kantseleis või Vormsi valla kodulehel.

https://vormsi.ee/omavalitsus/avalik-teave/

http://avalik.amphora.ee/vormsivv/document.aspx?id=48481

Vormsi Vallavalitsus

,

Vormsi