Ametlik teadaanne

Vormsi vallavolikogu võttis vastu 17.02.2023 otsuses nr 7 Vormsi vallas Rumpo külas Kruusaaugu mü (katastritunnus 90701:002:0207 suurus 10660 m2) detailplaneeringu algatamise.

Planeeringu eesmärk on üksikelamu ja abihoonete ehitamine koos vajalike tehnovõrkude ning ligipääsu teega.

 

Vormsi vallavalitsus

Vormsi