Jahipidamisõigusest Vormsi saarel

Esmaspäeval, 13. veebruaril kogunes Vormsi koolituskeskusesse paarkümmend saareelanikku, et kuulata Keskkonnaameti jahindusspetsialistide selgitusi ja rääkida jahipidamisõigusest Vormsi saarel.

Keskkonnaametist olid kohal jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ja Hiiu, Lääne, Saare ja Pärnu piirkonna jahinduse spetsialist Ivar Marlen .

Saareelanike mure seisneb jahipiirkonna tulevikus ja jahipidamise õiguses saarel. Jahipidamine on osa kohalikust traditsioonist ja kultuurist. Kindlasti tuleb saarele kasuks, kui jahipidamist jääb edaspidigi korraldama kogukonna enda jahiselts. Riik lähtub jahipidamise õiguse andmisel jahiseadusest –  jahipidamise õiguse saab see, kes rohkem maaomanikke pindalaliselt enda taha koondab.

Vormsi Jahiseltsil on täna Vormsi saarel jahipidamise õigus, kuid see lõppeb 31.mail tähtaja möödumisega.

Möödunud sügisest on selts käinud jahindusnõukogus taotlusega õiguse pikendamiseks, kuid jahindusnõukogu on öelnud “ei” põhjendades, et seltsil pole näidata ette vähemalt 50% maa kasutamiseks maaomanikega kokkuleppeid. Kokkuleppe sõlmimisest on keeldunud mõned suurmaaomanikud ja keeruline on saada kontakti rootslastest maaomanikega.

Vormsilaste kriitika oli suunatud riigile, kes pole aidanud kaasa, et maaomanikud oleksid teadlikud uute kokkulepete vajalikkusest. Vormsi vald lubas selles abi, et jagada infot ja maaomanikke jahiseltsiga kokku viia. Vormsilaste arvates on riik lepingu pikendamisotsuse tegemisel jätnud arvestamata „Püsiasustusega väikesaarte seaduses” sätestatud eesmärgid.

Samuti paluti Keskkonnaametil leida võimalus konkursi lõpptähtaja pikendamiseks. See annaks võimaluse maaomanikega kokkulepete sõlmimiseks. Keskkonnaamet lubas uurida selle võimalust. Pikendamise põhjenduseks oleks seegi, et Avalikes Teadaannetes avaldatud infos oli kuupäevaga eksitud – jahipidamise luba oleks nagu juba teate avaldamise kuupäeval lõppenud. Kui pikendust ei saada, on kokkulepete koondamise tähtajaks 9. märts.

Kohtumisel räägiti ka ulukite tehtud kahjudest, kahjudest teatamisest ja kahjudega seotud kulude kompenseerimisest. Selle teema juurde otsustati hiljem tagasi tulla, kui jahipidamise õigusega seotud probleemid on lahenenud.

Oluline on, et maaomanikud ja jahipidamise õigusega selts   teevad omavahel koostööd.  Praegugi saavad maaomanikud ulukitega seotud probleemide korral kohaliku jahiseltsi poole pöörduda. Seda on tehtud nii kirjalikult kui suuliselt. Jahiseltsi sõnul on probleemidele püütud lahendust leida, kuigi alati ei ole ka see lihtne olnud. Riigi poolt seatud normid on jahiselts täitnud, kuigi ulukite tehtud kahjustused on  saarel silmaga nähtavad.

Vormsi vald sõlmis kohaliku jahiseltsiga lepingu valla maadel jahipidamise lubamiseks, näidates sellel moel oma usaldust kohaliku seltsi ja selle võimekuse vastu tekkinud probleemid lahendada.

¤¤¤

Täpsema info saamiseks võib lahkelt võtta ühendust Vormsi Jahiseltsiga telefonil+372 56503471 või e-posti aadressill reinveitmaa@hotmail.com (Rein Veitmaa, jahiseltsi esimees).

Vormsi