Üleskutse maanoortele – kandideeri rohetöökohtade koolitusele!

Üleeuroopaline projekt YENESIS pakub 25-le Eesti saartega seotud noorele võimalust saada osa tasuta viiepäevasest rohepöörde koolitusest, mis tagab ettevalmistuse tööks rohelistel töökohtadel.

Tänapäeval seisavad noored tihti probleemi ees, et tööandjad ootavad juba esimesele töökohale kandideerides erialast töökogemust. Töökogemuse saamiseks tulevad aga kasuks kõiksugu kogemused, koolitused ja vabatahtlik töö. YENESIS projekti koolitus aitab seda probleemi lahendada.

Kandideeri enne 13. märtsi YENESIS programmi läbi registreerimisvormi, kui oled 19-30-aastane ja

  • – oled pärit, elad või oled muul moel seotud mõne Eesti saarega;
  • – hetkel ei tööta, õpi, ega osale mõnes muus koolitusprogrammis;
  • – oled huvitatud tööst ringmajanduse, kliimamuutustega kohanemise, jätkusuutliku veemajanduse või toidusüsteemide valdkonnas või omad juba diplomit keskkonnaga seotud erialal, aga otsid töökogemust;
  • – saad inglise keelega hästi hakkama;
  • – või kui sa pole kindel, mida oma eluga edasi teha, oled naasnud välismaalt, sõjaväest või soovid võtta aasta õpingutest vabaks ning end keskkonnateemadel harida.

YENESIS pakub noortele võimalust osaleda 17.-21. aprillil 2023 viiepäevasel koolitusel järgnevatel teemadel: ringmajandus, kliimamuutustega kohanemine, jätkusuutlik veemajandus ja jätkusuutlikud toidusüsteemid ning lisaks koostöö-oskused, mis tulevad kasuks igal töökohal.

PS! Esmajärjekorras on oodatud noored, kes on pärit või elavad mõnel Eesti saarel, kuid kui sa ei vasta täpselt ülaltoodud kriteeriumitele, aga programm pakub huvi – kandideeri ikka, oleme paindlikud!

KANDIDEERI KOOLITUSPROGRAMMI SIIN

YENESIS projekti rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra läbi Euroopa Majanduspiirkonna programmi ja Norra tööhõivefondi. Projekti algataja on Küprose Energiaagentuur ning partnerorganisatsioone on projektis kokku kaheksast erinevast riigist, sealhulgas Eestist. Projekti partner Eestis on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus. 

LISAINFO: https://www.maainfo.ee/

Vormsi