Detailplaneeringu algatamine: Merikotka ja Kalakotka katastriüksused, Rumpo küla

Vormsi vallavolikogu algatas oma 10. mai 2024 otsusega nr 10 Rumpo külas Merikotka ja Kalakotka katastriüksusel Humpo detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on mõlemale katastriüksusele ühe individuaalelamu ja kahe abihoone rajamine. Taotletavad kommunikatsioonid on vesi, elekter, side ja äravool. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vaja teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Detailplaneeringu materjalid leiab ja menetlusel saab silma peal hoida  Vormsi Vallavalitsuse veebilehel: https://vormsi.ee/valitsemine/planeeringud-ja-maakorraldus/detailplaneeringud/

Rohkem infot:

Marja-Liisa Meriste, Vormsi valla keskkonna- ja planeeringuspetsialist (marja-liisa@vormsi.ee)

Vormsi