Vormsi Vallavolikogu istung reedel, 14.10.2022

Vormsi Vallavolikogu 9. koosseisu 13. istung toimub reedel 14. oktoobril 2022 kell 13.30 Vormsi koolituskeskuses

 

Päevakord:

1. Nõusoleku andmine ehitamiseks Rumpo külas Kruusaaugu katastriüksusel detailplaneeringut koostamata (Maris Jõgeva)
2. Vormsi valla põhimääruse muutmine (Jaak Kaabel)
3. Vormsi valla 2022 a. 1. lisaeelarve 1. lugemine (Maris Jõgeva)
4. Vormsi valla eelarvestrateegia 2022-2026 vastuvõtmine (Maris Jõgeva)
5. Vormsi Vallavolikogu 2022. aasta otsuse nr 11 „Vormsi Vallavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja palgajuhendi kinnitamine“ lisa muutmine (Maris Jõgeva)
6. Vormsi vallavallavalitsuse koosseisu muutmine (Maris Jõgeva)
7. Kaaskiri kiriku katuse renoveerimiseks (Algor Streng)
8. Info

 

Volikogu istungeid on võimalik jälgida ja järele vaadata SIIN

Jaak Kaabel

volikogu esimees

Vormsi