Ootame vallaelanikelt 2022 aasta kaasava eelarve ettepanekuid

Hea vormsilane!

Aeg on koguda ideid, kuidas meie valda paremaks muuta. Kaasav eelarve annab võimaluse teha teoks idee, mille elluviimine on vajalik kas avaliku ruumi või avaliku teenuse parandamiseks.

Võta kampa oma pere, naabrid ja sõbrad ning arutage, mida teie arvates vallas on puudu.

Ettepanekud on oodatud hiljemalt 31. oktoobriks 2022.

Ühe idee hinnanguline maksumus saab olla kuni 5 000 eurot.

Tingimustele vastavad ettepanekud suunab vallavalitsus rahvahääletusele, mis algab 10. novembril 2022. Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16aastane inimene, kelle elukoht on Vormsi valla territooriumil.

Ideid saab esitada aadressile vv@vormsi.ee või tuua paberil vallavalitsusse külamaja II korrusel.

Põhjalikuma info leiad valla kodulehelt kaasava eelarve jaotusest.

Head pealehakkamist!

Vormsi