Vormsi Vallavolikogu istung 15.09.2023

Vormsi Vallavolikogu istung toimub 15.09.2023 algusega kell 13.30 koolituskeskuses Hullos.

Istungit saab jälgida otseülekandena veebis

Päevakorra projekt:

1. Vormsi valla jäätmehoolduseeskirja II lugemine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon ehitus- ja keskkonnakomisjon

2. Vormsi valla vallavara valitsemise kord
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

3. Vormsi valla 2023. aasta I lisaeelarve
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

4. Vormsi valla arengukava tegevuskava aastateks 2023-2026
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

5. Norrby küla Põhja detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon ehitus- ja keskkonnakomisjon

6. Vormsi Vallavolikogu 7. jaanuari 2022. a otsuse nr 5 „Vormsi Vallavolikogu Majanduskomisjoni liikmete kinnitamine“ muutmine
Ettekandja volikogu esimees Jaak Kaabel

7. Informatsiooni ärakuulamine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva

Vormsi