Läänemaa ametnike välitööde kokkuvõte

Augusti eelviimasel nädalal käisid ametnikud välitöödel Läänemaal, kus Haapsalu linna, Lääne-Nigula valla ja Vormsi saare kutsel arutleti maakonna olude, väljakutsete ja arenguvajaduste üle. Üheskoos riigi ja omavalitsuste töötajate ning kohalike elanikega otsiti lahendusi, kuidas avalik sektor saaks koos enam panustada Läänemaa heasse käekäiku ja tulevikku.

Mis mured Läänemaalt välja koorusid ja millisena nähakse võimalikke lahendusi? Sellest kirjutab Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist Jaan Leivategija, ametnike välitöid Läänemaal korraldanud tiimi juht.

Blogi saab lugeda siit: maablogi

Vormsi