Vormsi vald lõpetab avaliku andmeside teenuse ostmise alates 15.04.2024

Kokkuleppel andmesideteenuse pakkuja OÜ ProDigi ja Vormsi Vallavalitsuse vahel lõpetab Vormsi vald alates 15. aprillist 2024 avaliku andmesideteenuse pakkumise. 

OÜ ProDigi ja Vormsi Vallavalitsuse vahel sõlmitud leping avaliku andmesideteenuse pakkumisest lõppes 1. jaanuarist 2023. Kuna tollel hetkel puudus ülevaade teenuse kasutajatest, jätkuvast vajadusest teenuse järele, sõlmisid Vormsi vallavalitsus ja ProDigi kokkuleppe teenuse jätkamiseks veel üheks aastaks tingimusel, et 2023. aasta teises pooles alustatakse teenusest väljumist samm-sammult, lõpetades selle pakkumine 1. jaanuarist 2024.

Vormsi valla finantseeritud avaliku andmesideteenuse leping sõlmiti vallavalitsuse ja OÜ ProDigi vahel aastal 2018. Teenus hõlmas avalikku internetti külakeskustes ja ID-kaardiga autentimise võimalust. Seitse aastat tagasi oli tegemist väga olulise täiendava teenusega, millel oli hulgaliselt kasutajaid. Aastate jooksul on muutunud vajadused, mobiilne internet on tavapärasem, kasvanud on ootused andmesideteenuse kvaliteedile ja avalik ineternet ei ole enam oma ülesannet täitnud. Vormsi vald on alates lepingu sõlmimisest tasunud avalike wifi-võrkude töös hoidmise eest 15 000 eurot aastas, teenusepakkuja hinnangul on kasutajaid 10-50.

Teenuse lõpetamine ei tohiks mõjutada ettevõtte ja eraisikute vahel sõlmitud andmesideteenuste lepinguid ning hinnakirja.

Rohkem infot:

Andres-Andi Sarv (+372) 5141418
andres@vormsi.ee

 

Vormsi