Vormsi Vallavalitsus otsib kultuuri- ja kogukonnaspetsialisti

Otsime eestvedajat ja kaasakutsujat, kes seisab hea selle eest, et Vormsi pärandi hoidmiseks ja saare eripärade tutvustamiseks on loodud head tingimused, kultuuri- ja seltsielu saarel on mitmekesine ning vallavalitsuse ja kogukonna vahel on tihe ja kohalikku elu rikastav koostöö.

Vormsi vallavalitsuses töötades on sinu ülesandeks:

– hoida elus saarele omaseid ja vormsilasi kokku toovaid traditsioone ning algatada uusi
– koostada koostöös kooli, raamatukogu ja seltsidega kultuurisündmuste aastaplaan ja koordineerida selle elluviimist
– juhtida ja korraldada rahvamaja tööd
– koordineerida vallavalitsuse koostööd külavanemate, külaseltside ja külade esindajatega ning korraldada valla eelarvest kogukondlike algatuste toetamist
– hoida au sees elukestvat õppimist ja korraldada saarel selleks loenguid, koolitusi, töötubasid
– koordineerida valla spordielu, -sündmusi ja hallata andmeid spordiregistris.

Oled sobiv kandidaat kui:

– sul on huvi pärimuskultuuri vastu laiemalt ja kitsamalt Vormsi kohaliku pärandi vastu
– sul on vähemalt aastane töökogemus kultuurivaldkonnast ja/või sündmuste korraldamisest
– oled hea meeskonnamängija, suhtleja ja läbirääkija ning pead lugu koostööst
– sul on projektide ja rahastamistaotluste koostamise ning aruandluse kogemus
– valdad eesti keelt väga heal tasemel ja üht võõrkeelt

Omalt poolt pakume:

– töömaterjalina imelist elukeskkonda, põnevat ajalootausta ja aktiivseid inimesi, kes seda väärtustavad
– raamatulikku elu väikesaarel
– vaheldusrikast ja tähenduslikku tööd, võimalust tööga nähtavat muutust luua
– tulemustele orienteeritud meeskonda ja paindlikku töökorraldust
– tööle väärilist tasu
– elamispinda, et end saarel sisse seada.

Töötades kultuuri- ja kogukonnaspetsialistina tuleb olla valmis töötundideks ka nädalavahetusel. Kasuks tuleb toetustaotluste ja eelarvete koostamise oskus, arutelude juhtimise kogemus. Hindame töö eesmärgistamise ja tulemuslikkuse hindamise oskust.

Vormsi valla juhtimise põhimõteteks on kaasatus, tasakaalustatus, järjepidevus ja uuenduslikkus.

Kandideerimiseks ootame sinu CV-d ja lühikest motivatsioonikirja kuni 5. aprillini aadressil vv@vormsi.ee.

Rohkem infot: Maris Jõgeva, 5342 1726.

Vormsi