Vormsi Raamatukogu  teade

Raamatukogu on avatud

T-R 9.00- 16.00

L   10.00-14.00

E, P suletud

Juhend lähtub Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ning seda muutvatest õigusaktidest.

Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekstid on kättesaadavad Riigi Teatajast ja internetileheküljelt www.kriis.ee.

Raamatukogu teenindus alates 11.03.2021 kuni 11.04.2021 (kui vahepeal ei otsustata teisiti):

Raamatukogu siseruumides on lubatud:

  • hädavajadusel individuaalne lugemissaalide külastamine (soovitatavalt eelregistreerimisega).
    • Individuaalse külastuse puhul tuleb järgida 2 + 2 reegli täitmist ja maksimaalset ruumi täituvust 25%, st ühe paari kohta 20 m2;
    • Piirang ei kehti koos liikuvale ja viibivale perekonnale ja puudega isikutele või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole võimalik mõistlikult tagada.
  • ette tellitud väljaannete laenutus ja tagastamine;
  • väljaannete kontaktivaba laenutus ja tagastus;
  • internetiarvuti kasutamine (soovitatavalt eelregistreerimisega);
  • Lubatud on päringutele veebis, e-posti ja telefoni teel vastamine.
  • Raamatukogu siseruumides ei ole lubatud (alates 11.03.2021 kuni 11.04.2021) avariiulite kasutamine;

 

Vormsi