Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 01. veebruar 2021

Teade-Hajaasustuse-programmi-2021-taotlusvooru-avamisestHajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 01. veebruar 2021

 

Vormsi Vallavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse programmi 2021 taotluste vastuvõtt Vormsi vallas.

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustusega maapiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektri-süsteemide rajamiseks.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletaks

 

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

 

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2022.

 

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad RTK veebilehel: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 01.02.2021.a ja esitamise viimane tähtpäev on 01.04.2021.a.

 

Lisainfo: Ene Sarapuu, vallavanem, tel 56 653 668, e-post: ene@vormsi.ee

 

Vormsi Vallavalitsus

Vormsi