Volbriöö ja muude kogunemiste/ürituste meeldetuletus

Kommunikatsiooni Keskuse poolt on kokku pandud ja eile-täna mitme asutusega kooskõlastatud põhisõnumid volbri ja muude lähiajal terendavate avalike ürituste teemal.

Kas on lubatud tähistada kevadpühasid/volbriööd, kui kogunetakse lihtsalt sõpruskonniti?

Eriolukorrast tulenevalt on keelatud kõik avalikud üritused ja rahvakogunemised, kuna nende kaudu on võimalik uute haiguspuhangute tekkimine. Seega ei ole lubatud ka mis tahes kogunemised kevadpühade ja volbritöö tähistamiseks – ära jäävad paraku kõikvõimalikud rongkäigud, lõkketegemised, ühislaulmised; koosviimised nii üliõpilaskorporatsioonide hoonetes-ruumides kui ka väljaspool neid; ei toimu ka muud seltsielu, laevasõite jms, sest rahvakogunemine on viiruse leviku soodne pinnas. Tuleb hoiduda ka sõpruskonniti kodudes volbriöö tähistamisest ja piirduda vaid kitsa pereringiga, et vähendada uute haiguspuhangute riski. Avalikus ruumis liikudes ja viibides tuleb kinni pidada 2+2 reeglist, hoiduda lähikontaktidest.

Mis saab nendega, kes liikumispiirangut rikuvad?

Loodame, et iga inimese südametunnistus ütleb, et meie ühine vastutus on viiruse levikut tõkestada, ja igaüks käitub vastavalt. Viimaste aastate volbriööd on politseile möödunud suuremate vahejuhtumiteta ning igaühe teha on, et see ka sel aastal nõnda oleks. Kui aga keegi siiski ei hooli enda ja teiste tervisest ning rikub eriolukorra juhi antud korraldust, siis on võimalik tema suhtes rakendada sunniraha kuni 2000 eurot.

Lugupidamisega

Veiko Kommusaar
sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Siseministeerium

Vormsi