Investeeringud

Hajaasustuse veeprogramm:

Toetuse saajad

2017 ja 2018 aastal toetust saanud

Regionaalsete investeeringute andmise programm:

 • Vormsi rahvamaja välisseinte värvkatte uuendamine
 • Vormsi rahvamaja renoveerimine
 • Hullo kiigeplatsi rekonstrueerimine
 • Vormsi koolimaja katusekatte vahetamine

LEADER programmist:

 • Hullo kaupluse õhksoojuspumba paigaldamine
 • Vormsi kadunud vaated

Hasartmängumaksust regionaalprogrammide investeeringuks:

 • Vormsi Lasteaed-Põhikooli katlamaja renoveerimine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus:

 • Jäätmepressi ostmine
 • Vormsi Jäätmejaama ehitamine

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus:

 • Hullo kaupluse infopunkt
 • Vormsi saare viimase miili andmesidevõrgu baasinfrastruktuuri rajamine
 • Vormsi helikopterite maandumisplatsi renoveerimine ja juurdepääsutee rajamine

KOIT-kava

 • Hullo multifunktsionaalne külakeskus

MTÜ Nutikas Vormsi

 • Vormsi koolimaja katusele päikesepaneelid
Vormsi