Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud kuni 3. märtsini

Väikesaarte programmi raames saab taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.

Väikesaarte programmi 2022. aasta taotlusvoor on avatud 3. jaanuarist kuni 3. märtsini 2022.

Väikesaarte programmi eesmärk on muuta väikesaarte elanikele osutatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Programmi raames mõistetakse esmatähtsate teenustena:

  • mandri ja saarte vahelist transpordiühendust (sealhulgas ühendust saare keskuse ja sadama vahel),
  • hoolekande- ja tervishoiuteenuseid,
  • esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele,
  • esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust,
  • jäätmemajandust,
  • juurdepääsu alus- ja põhiharidusele,
  • päästevõimekuse tõstmist,
  • sideteenuseid;
  • eluruumide kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.

Väikesaarte programmi kuuluvad 16 püsiasustusega saart, mis on püsiasustusega väikesaarte seaduse alusel kantud väikesaarte nimistusse. Nendeks on Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri.

Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot. Projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest.

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud programmi elluviimise eest vastutab Riigi Tugiteenuste Keskus, kes korraldab vooru laekunud taotluste hindamise ning hakkab jälgima projektide elluviimist.

Taotluse esitamise tähtaeg on 03.03.2022 kell 16.00. Taotlus tuleb esitada digitaalselt e-toetuse keskkonna kaudu aadressilt etoetus.struktuurifondid.ee.

Taotluste esitamine, taotlemise tingimused ja lisainfo leiab RTK veebilehelt, vt SIIT.

Info ja küsimused: tel 663 1883, tel 663 1884.

Riigi Tugiteenuste Keskus

Vormsi