Rälby sadama vee erikasutuse keskkonnaluba võeti menetlusse

Keskkonnaamet võttis menetlusse Vormsi Vallavalitsuse 11.01.2022 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse. Nõuetekohane taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 11.01.2022 taotlusena nr T- KL/1010934-3, menetluse nr M-118283 all.

Taotluse kohaselt soovitakse teostada vee erikasutustöid Rälby sadamas (Rälbyranna, Rälby küla, Vormsi vald, Lääne maakond, katastritunnus 90701:003:0323): faarvaatri ja sadamaala süvendamine mahus ca 2300m³ ja tahkete ainete paigutamine mahus 300 m³ olemasoleva muuli rekonstrueerimisel ja slipi rajamisel. Süvenduspinnas on kavandatud paigutada maismaale.

Keskkonnaluba taotletakse kehtivusega kuni 30.05.2023. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. Vaata SIIN.

Keskkonnaamet teeb taotluse kohta otsuse 90 päeva jooksul, s.t. hiljemalt 11.04.2022. Kui keskkonnaloa taotluse menetlemise käigus ilmneb lisateabe küsimise vajadus, võib pikeneda ka taotluse kohta otsuse tegemise aeg.

Vormsi